Hem

Nu ska det återigen avgöras!

...om singöborna kan överta Singö skola.I september 2019 tog Norrtäljes kommunstyrelse ett beslut att lägga ut Singö skolfastighet till försäljning.


Fastigheten ska säljas till den som erbjuder det högsta priset, men som också kan leverera den ”bästa nyttan för medborgarna och den omkringliggande bygden”. Med andra ord är det inte bara priset som är avgörande för vem som får köpa skolan. Det andra kriteriet utöver pris är vilka verksamheter som köparen önskar bedriva i fastigheten.


Singö Utveckling har givetvis lagt ett bud. Föreningen anser att bygden själv, genom föreningen är just den part som över tid kan erbjuda den bästa nyttan för medborgarna och den omkringliggande bygden.


Fastigheten har varit ute för försäljning och budgivningen stängde andra veckan i december.

Beslut ska tas den 22 januari av kommunstyrelsen.

Föreningens styrelse ställer några frågor i en artikel,

publicerad i Norrtelje Tidning.


Nu har kommunen lagt ut Singö skola för försäljning via en mäklare.

Fastigheten ska säljas till högstbjudande, räknat såväl i pengar som i ”bästa nytta för medborgarna och den omkringliggande bygden” vilket kommunstyrelsen beslutade i september.

 

Medborgarna i den omkringliggande bygden har själva, via Singö Utveckling ekonomiska förening, givetvis lagt ett bud efter att ha försökt överta fastigheten ända sedan skolan stängdes 2015. Eftersom bygden överlät mark och byggnader till kommunen (dåvarande socken) redan vid uppförandet år 1847, utan betalning då ändamålet var att bedriva skolverksamhet, anser singö- och fogdö-bor att den gamla skolan ska lämnas tillbaka till bygden som åter skulle kunna utnyttja mark och lokaler för fortsatt utveckling med andra medel än skolverksamhet.

 

Men nu ska det alltså avgöras vem som får överta fastigheten enligt kommunstyrelsens beslut. Några frågor återstår för att fälla avgörandet. Vem som bjuder högst i pengar är enkelt att fastslå men det finns några andra intressanta frågor.

 

Vad är det som avgör vilket som är den bästa nyttan för bygden? Det duger ju knappast med att vara näst bäst, utan här gäller det att visa på den allra bästa nyttan. ”Bäst nytta” har heller ingen definierad tidshorisont varför man får anta att det ska gälla för mycket lång tid framöver (annars är det ju inte till någon nytta).

 

Nästa fråga är vem som bäst lämpad att avgöra bästa nyttan för bygden. Kan det vara kloka personer i kommunstyrelsen? Eller kan det rent av vara den som bjuder mest i pengar? Eller kan det möjligen vara så enkelt att det är medborgarna i den omkringliggande bygden som är fullt kapabla att avgöra vad som är bäst nytta för dem själva?

 

Singö Utveckling tror sig ha några av svaren.

Genom föreningen skulle en majoritet av invånarna i bygden inneha ett ägande av skolfastigheten. Och kan därmed ta det strategiska och långsiktiga ansvaret för utvecklingen för mycket lång tid framöver på Singö och Fogdö, på ett sätt som ingen annan kan matcha.Det finns knappast några andra intressenter som kan lägga hundraåriga engagemang på samma sätt som bygden själv kan göra.

 

Enligt föreningens stadgar ska föreningen: ”Utveckla Singö som en plats för företagande, kultur, hållbarhet och aktiviteter”, vilket också ligger i linje med Norrtälje Kommuns eget arbete med att förverkliga Landsbygds och skärgårdsutvecklingsprogrammet. En naturligt prioriterad del i en kommun där landsbygdsbefolkningen utgör mer än hälften av kommunens invånare.

 

Nu återstår bara att vänta på beskedet som kommer att påverka oss på Singö för all framtid.Peter Wahlfort, Sarah Thorsaeus, Ann-Kristine Willix, Britta Lundqvist

Varför jublar inte Norrtäljes kommunledning?


Utan vare sig landsbygdsprogram eller andra kommunala skattepengar får kommunen med automatik nytta och glädje när medborgarna själva fortsätter att driva utvecklande verksamheter långt ute på landsbygden. Det borde vara bingo för en landsbygdskommun, varav många också tacksamt tar emot liknande erbjudande från bygdeföreningar och kan till och med samarbeta med dem för att ytterligare dra nytta av kraften och vidareutveckla hela kommunen.

 

Norrtälje har för tillfället ett antal skolor som ska avyttras och just nu är det Singö som är på tapeten.

 

När singöborna ville ha en skola 1847 ställde man både mark och byggnad till dåvarande sockens (senare kommunen) förfogande med äganderätt utan att ta betalt. När skolan nu har upphört visar det sig att bygden återigen vill ta ett eget ansvar för att utveckla verksamheter i ett avlägset hörn för kommunen men desto mer centralt för den lilla bygden.

 

När skolan inte längre behövs kan kommunen lämna tillbaka egendomen till bygden som rimligen betalar värdet för kommunens nedlagda och ännu inte avskrivna investeringar. Det ursprungliga och ensidiga erbjudandet från kommunen om att köpa fastigheten för ”bokfört värde” var initialt inte singöbornas förslag. Icke desto mindre är det en snillrik brygga för att hantera det ekonomiska ansvaret över mycket lång tid.

 

Det bokförda värdet för Singö skola är lågt, vilket givetvis beror på att inga större satsningar har utförts på mycket länge och behovet av nödvändiga investeringar är av samma anledning omfattande (mellan en och två miljoner kr) vilket ingår i ansvaret av ett övertagande, oavsett priset.

 

Det är ett stort ansvar för en liten bygd och först efter en tids överläggande kunde singöborna ta beslutet att tacka ja till kommunledningens erbjudande och en överenskommelse slöts.

 Om prislappen för övertagandet ökar med över två miljoner, vilket nu sker i ett nytt ensidigt erbjudande (förvisso med några varianter utifrån samma värde), omöjliggörs ett övertagande och det vore direkt oansvarigt för bygden att ta på sig ett ekonomiskt ansvar långt över det rimligas gräns.

Påståendet att kommunen skulle bryta mot lagen genom att lämna tillbaka egendom till bygden för bokfört värde är lite väl överdrivet. I så fall skulle det mesta av Sveriges samarbeten mellan kommuner och bygdeprojekt ske i laglöst land.


I själva verket har det offentliga goda möjligheter sälja till valfritt pris. Begränsningarna i lagen finns för att skydda konkurrensen och förbjuder att enskilda personer och näringsidkare otillbörligt gynnas, vilket naturligtvis är mycket bra i grunden då de flesta mottagare är just enskilda. ”Bygden” är dock inte en enskild näringsidkare.

Huruvida det juridiska kan lösas genom att bygden får representeras av ett aktiebolag med begränsad utdelningsmöjlighet, en ideell eller ekonomisk förening är av underordnad betydelse för singöborna. Sådana detaljer löser man tillsammans med en samarbetsvillig kommun.


Men vilken form det än må vara, måste de ekonomiska möjligheterna finnas på plats. Och när det sistnämnda sker i kombination med en engagerad bygd på Singö (eller Björkö som ett annat exempel) kommer också kommunens invånare med all säkerhet få ut mångfalt av de skattepengar som man eventuellt ”går miste om” vid en försäljning under marknadsvärdet.


Och kommunledningen kan i så fall jubla åt ett gott exempel i ”Sveriges populäraste landsbygd”.


Mer om bakgrunden här >


Fler artiklar om projektet >


Nuvarande kommunledning bryter överenskommelsen, att bygden ska få köpa fastigheten till bokfört värde.Läget är med andra ord mycket osäkert men du är fortfarande välkommen att ansöka om medlemsskap.

BESÖKSADRESS

 

Singö Skolväg 

764 57. Grisslehamn

 

KONTAKTINFO

 

E-post: info@singoutveckling.se

 

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

Copyright © All Rights Reserved